Werkvormen

We werken naast gesprekvoering veel met de wijsheid in ons lichaam. Door je lichaamsbewustzijn te vergroten, kun je meer herkennen wat jij nodig hebt en het jezelf vervolgens ook gaan geven. Hiervoor werken we onder andere met de volgende technieken:

Bio energetica: emoties, gevoelens ervaringen die we niet direct kunnen verwerken slaan we op in ons lichaam. Zo blokkeren we bijvoorbeeld ons hart als we teveel gekwetst worden of trekken we onze schouders op om last te kunnen dragen. Door het lijf in beweging te brengen (lichaamswerk) worden we bewust waar spanning zit . Door bewustzijn kun je er mee gaan werken. In veel gevallen is zelfs bewustzijn op zich al voldoende om het helingsproces in werking te zetten.

Ademen: Ook het werken met ademtechnieken heeft een vergelijkbaar doel. Er openbaren zich opgeslagen spanningen en emoties in het lijf. Soms komen er spontaan weer herinneringen boven. Ons lijf vertelt ons als het ware wat op dat moment belangrijk voor ons is om te kunnen helen.

Innerlijk kind werk: Om helderheid te kunnen krijgen over hoe oude overtuigingen invloed hebben op ons huidige leven nodigen we het innerlijke kind uit om te communiceren met de volwassene die we nu zijn. Door het kind en de volwassene elk een eigen plek te geven en elk een eigen stem zijn we in staat om de versmelting van de emoties van het kind los te maken van de volwassene die je nu bent. Zo kun je ontdekken dat je nu als volwassene je niet meer hoeft te laten overspoelen door emoties, maar dat het volwassen deel in staat is om voor het kind te zorgen en om zelf overeind te blijven.

Meditatie: meditatie is een manier om aanwezig te zijn in het hier en nu. Je observeert jezelf. Je bent je gewaar van je gedachten, emoties, gevoelens , geluiden, alles komt en gaat. Het is heel fijn om in het hier en nu te zijn omdat dat is wat er werkelijk is. We hebben soms de neiging om ons vast te klampen aan onze gedachten of emoties. Door dit vastklampen leven we vaak in het verleden of juist in de toekomst. De emoties zijn niet van nu, nu is er hier niemand die je pijn doet. Door te mediteren trainen we ons zelf in het onderscheiden wie je denkt te zijn met wie je nu bent. Je bent niet je verleden.

En verder: Verder werken we nog met geleide meditatie, gestalt technieken, opstellingen, dans, aanraken, en beeldende werkvormen. We volgen het proces en zetten in wat op dat moment het meest passend is.