Trauma

Wat is trauma?

Trauma is het effect op je lijf en zenuwstelsel dat ontstaat door één of meerdere ervaringen waarbij het niet mogelijk was om adequaat te reageren of de inkomende prikkels te verwerken. De energie die opgeroepen wordt om het lichaam te mobiliseren tot een reactie, de vecht of vlucht reactie, kan niet worden gebruikt en zet zich vast in het lichaam. In hoeverre een trauma impact heeft op je leven heeft dus niet zo zeer te maken met de gebeurtenis(sen) maar met de reactie van het lichaam en het zenuwstelsel. De energie die zich vastzet in het lichaam verstoort het zelf herstellend vermogen van ons lichaam.

Hierdoor ontstaan trauma symptomen, zoals een gevoel van afgescheidenheid, verwarring, gevoel van onveiligheid, gevoel van alertheid, problemen met het aangaan van voedende contacten, overgevoeligheid, stress. Als ons lichaam gestrest is, ervaren we de wereld om ons heen als een onveilige plek. Hierdoor blijven we in een alerte staat en houdt het trauma zichzelf in stand.

Soms zijn we niet bewust waar onze klachten vandaan komen, zeker als het trauma al op zeer jonge leeftijd is ontstaan, hebben we daar misschien helemaal geen expliciete herinneringen aan. Ons hoofd wil graag begrijpen waarom we zo overgevoelig, verward of prikkelbaar zijn. We gaan zoeken naar verklaringen. Voor een deel is dit helpend, maar trauma kan niet alleen via de mind worden opgelost.

Door te leren te luisteren naar het impliciete geheugen van ons lichaam kunnen we inzicht krijgen in het verhaal erachter. De lichaamstaal hoeft niet precies begrepen te worden. Als het lichaam bevrijd kan worden van de hyperalerte staat ten gevolge van trauma, of als de opwinding die nog steeds in het lichaam aanwezig is ontladen kan worden, kan het trauma teruggebracht worden naar de tijd waar het hoort: het verleden.